thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Phụ nữ phường Quang Trung quán triệt đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 20/06/2016 | 09:23  | View count: 209

Sáng ngày 20/6, Hội Phụ nữ phường Quang Trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 300 cán bộ, đảng viên, hội viên hội phụ nữ phường.

Các đại biểu tiếp thu nội dung hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Viết Thư - Báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: Quan điểm và tấm gương đạo đức của Người về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương con người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Bác được thể hiện trong hoạt động, ứng xử hằng ngày; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, ứng xử văn hoá, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân và phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh./.

HOÀNG PHƯƠNG - KIỀU HƯƠNG