thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Kỳ họp lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XX
Ngày đăng 21/06/2017 | 13:05  | View count: 770

Ngày 21/6, BCH Đảng bộ thị xã khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 9 thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư TT Thị ủy; đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2017, BCH Đảng bộ thị xã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cùng 15 xã, phường thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước thực hiện 1.874 tỷ đồng, đạt 50,1% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với  cùng kỳ năm trước; doanh thu ngành thương mại, dịch vụ, du lịch ước thực hiện 5.719 tỷ đồng. Về nông nghiệp, tổng diện tích gieo trồng của thị xã là 2.853 ha, trong đó diện tích lúa vụ xuân là 1.714 ha. Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý trật tự đô thị, đảm bảo ATGT có sự chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa, thông tin tuyên truyền, y tế, giáo dục, chương trình dân số – KHHGĐ tiếp tục phát triển. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham nhũng được duy trì và đẩy mạnh.

Về công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được đẩy mạnh. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ được chú trọng. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội có nhiều biện pháp để tuyên truyền, vận động quần chúng đoàn kết, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tập trung vào các vấn đề: xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;  vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích Làng cổ ở Đường Lâm; triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư TT Thị ủy đề nghị  trong 6 tháng cuối năm, các phòng, ban, ngành, xã, phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung tháo gỡ khó khăn, tranh thủ mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU của Thị ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên thị xã giai đoạn 2016 – 2020” gắn với  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề năm 2017; triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.

 

                                                                                Phan Thanh