thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Đoàn đại biểu thị xã viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày đăng 31/01/2018 | 08:01  | View count: 920

Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), sáng 30/1, Đoàn đại biểu Thị ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thị xã do đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã làm trưởng đoàn đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu thị xã viếng Lăng Bác

Vòng hoa của Đoàn đại biểu thị xã Sơn Tây mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm 

Noi gương Bác, h iện nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã đang triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Cùng với cả nước, thị xã Sơn Tây quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Bác để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới.

Lãnh đạo thị xã thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng

Nhân dịp này, Đoàn đã thăm quần thể Khu di tích Phủ Chủ tịch với các công trình lớn như: Nhà sàn Bác Hồ, Nhà 54, Nhà 67, Đường mòn Hồ Chí Minh, Ao cá Bác Hồ…; thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng và Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.                                                                                          Phạm Hảo