thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Sơn Tây học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2018
Ngày đăng 21/03/2018 | 09:32  | View count: 1849

Sáng 21/3, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Các đại biểu tiếp thu nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội truyền tải những nội dung về cuộc đời, sự nghiệp, hoạt động cách mạng, tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua nội dung đó, mỗi cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần học tập và làm theo Bác bằng những hành động việc làm thiết thực cụ thể. Trong đó, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát, khéo dùng người và trọng dụng người tài… 

Để thực hiện việc học tập chuyên đề năm 2018, Thị ủy yêu cầu các chi ủy, chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, phường chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, liên hệ chuyên đề, lựa chọn việc làm theo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Từng chi bộ định kỳ tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo, báo cáo với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, chọn một số nội dung cụ thể, đăng ký thực hiện, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cơ quan.

Bích Diệp