thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Hội LHPN Ngô Quyền học tập chuyên đề năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 27/09/2018 | 09:07  | View count: 363

Sáng ngày 27/9, Hội LHPN phường Ngô Quyền tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho trên 150 cán bộ, hội viên hội phụ nữ.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Ngô Quyền tiếp thu nội dung chuyên đề 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Vinh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã phân tích, làm rõ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách và tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên bao gồm: Phong cách dân chủ, quần chúng; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; phong cách nêu gương…, đồng thời nhấn mạnh những giá trị to lớn, nổi bật của những di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại thông qua những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc mà xúc động về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác. Đặc biệt là những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ Việt Nam. Thông qua hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ góp phần xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

 

 

                              Phan Thanh