thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Sơn Tây học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019
Ngày đăng 24/01/2019 | 08:57  | View count: 4328

Sáng ngày 24/1, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt nội dung chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là chuyên đề được Ban Tuyên giáo Trung Ương ban hành năm 2019 nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung chuyên đề gồm 2 phần bao gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” xuất phát từ những bài học lớn được đúc rút từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác - Lênin về cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Thông qua nội dung đó mỗi cán bộ, đảng viên cần học tập và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất./.

 

                                     Phan Thanh