thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Sơn Tây tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 08/04/2016 | 11:09  | View count: 1332

Sáng 8/4, BTV Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Hậu - Phó trưởng phòng Lịch sử Đảng - Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Quang Sơn cùng các đ/c trong BTV Thị ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQ thị xã; Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở đảng trên địa bàn.

Các cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 được BTV Thị ủy khen thưởng

Qua báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị do đồng chí Lê Đại Thăng - Trưởng Ban Tuyên giáo trình bày tại hội nghị nêu rõ: Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) được BTV Thị ủy, MTTQ, các đoàn thể thị xã, các tổ chức cơ sở đảng triển khai nghiêm túc, đầy đủ gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết TW 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm nên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, làm theo. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trong thực hiện các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương của Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong từng cán bộ đảng viên và ngày càng tạo sức lan tỏa rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân. Việc "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng được các tập thể, cá nhân trên địa bàn thị xã hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể gắn với đặc thù đơn vị. Tiêu biểu là Hội CCB, Hội Phụ nữ, LĐLĐ, Đoàn Thanh niên, Phòng Giáo dục - đào tạo; các xã, phường: Xuân Khanh, Quang Trung, Sơn Đông…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận biểu dương những thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong 5 năm qua. Để việc học tập và làm theo Bác được thực hiện đồng bộ từ cán bộ, đảng viên tới nhân dân, trong thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tiếp tục thực hiện các nội dung của Chỉ thị 03 gắn với đặc thù của từng đơn vị, phát huy tích cực vai trò nêu gương của đảng viên, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, tập trung cao độ để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhân dịp này, 52 tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) được Ban Thường vu Thị ủy khen thưởng./.

                                                                                                      BÍCH DIỆP _ THÀNH CHUNG(ĐST)