thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh

Ban Thường vụ Thị ủy thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW năm 2016

Ngày đăng 14/03/2016 | 02:45 PM  | View count: 1052
Sáng ngày 14/3, Thị ủy Sơn Tây tổ chức hội nghị giao ban Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Thị ủy thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, thao giảng chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ...