thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/12/2020 | 10:34 AM  | View count: 117
Sáng 25-12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành...

Sơn Tây: Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII

Ngày đăng 10/12/2020 | 02:11 PM  | View count: 167
Sáng ngày 10/12, tại hội trường UBND thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự...

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2011 - 2020, XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 10 NĂM 2021 - 2030

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:20 PM  | View count: 308
Xem chi tiết Những ý kiến góp ý của nhân dân xin gửi theo địa chỉ email: btg_sontay@hanoi.gov.vn Địa chỉ: Ban Tuyên...

DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 - 2025

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:17 PM  | View count: 218
Xem chi tiết Những ý kiến góp ý của nhân dân xin gửi theo địa chỉ email: btg_sontay@hanoi.gov.vn Địa chỉ: Ban Tuyên...

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ XII TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:14 PM  | View count: 141
Xem chi tiết Những ý kiến góp ý của nhân dân xin gửi theo địa chỉ email:btg_tusontay@hanoi.gov.vn Địa chỉ: Ban Tuyên...

DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XII

Ngày đăng 05/11/2020 | 04:07 PM  | View count: 84
Xem chi tiết Những ý kiến góp ý của nhân dân xin gửi theo địa chỉ email:btg_tusontay@hanoi.gov.vn Địa chỉ: Ban Tuyên...

Ra quân vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/10/2020 | 08:02 AM  | View count: 322
Sáng ngày 10/10 các xã, phường trên địa bàn đồng loạt ra quân tổng vệ sinh, làm sạch, đẹp môi trường chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025.