thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC

Thị ủy quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW đến cán bộ chủ chốt

Ngày đăng 20/08/2019 | 09:17 AM  | View count: 1181
Chiều ngày 19/8, BTV Thị ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ...