thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

lịch công tác

Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thực hiện theo Quyết dịnh số 4243/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND TP
Ngày đăng 04/09/2018 | 14:03

Xem chi tiết