thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

lịch công tác

Thông báo thụ lý giải quyết hồ sơ cấp lại GCNQSD đất bị mất tại khu Pu zơ lan, Sơn Lộc, Sơn Tây

Ngày đăng 23/10/2012 | 12:00 AM
Ngày 15/10/2012, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Thị xã ban hành thông báo số: 406/TB-VPĐK về việc cấp lại GCNQSD đất bị mất theo đơn đề nghị của ông Vũ Văn Tần đối với thửa đất vợ chồng ông...

Thụ lý giải quyết hồ sơ cấp lại GCN QSD đất bị mất địa chỉ tại xóm Nhà thờ, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây

Ngày đăng 23/10/2012 | 12:00 AM
Ngày 15/10/2012, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Thị xã ban hành thông báo số: 407/TB-VPĐK về việc cấp lại GCNQSD đất bị mất theo đơn đề nghị của ông Trần Văn Tý có địa chỉ liên hệ tại...

Thụ lý giải quyết hồ sơ cấp lại GCNQSD đất bị mất tại thôn Kim Đái I, xã Kim Sơn, Sơn Tây

Ngày đăng 23/10/2012 | 12:00 AM
N gày 15/10/2012, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Thị xã ban hành thông báo số: 410/TB-VPĐK về việc cấp lại GCNQSD đất bị mất theo đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thị Thinh có địa chỉ liên hệ tại...

Thụ lý giải quyết hồ sơ cấp lại GCNQSD đất bị mất tại thôn Tân Phú, Sơn Đông, Sơn Tây

Ngày đăng 23/10/2012 | 12:00 AM
N gày 15/10/2012, Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất Thị xã ban hành thông báo số: 409/TB-VPĐK về việc cấp lại GCNQSD đất bị mất theo đơn đề nghị của Bà Nguyễn Thị Vân Minh có địa chỉ liên hệ...

Lịch công tác tuần thứ 43

Ngày đăng 22/10/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều ...

Treo cờ rủ tưởng niệm Quốc vương Campuchia

Ngày đăng 19/10/2012 | 12:00 AM
Tưởng niệm cựu Quốc vương Campuchia Nô-rô-đôm Xi-ha-núc qua đời, UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan Trung ương có trụ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội và các cơ quan của thành phố Hà Nội...

Giới thiệu chức danh và chữ ký

Ngày đăng 16/10/2012 | 12:00 AM
Thực hiện quyết định số 1378/QĐ-UBND ngày 29/7/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hoa, Chuyên viên phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Sơn Tây, giữ chức Phó Trưởng phòng Tài...

Lịch công tác tuần thứ 42

Ngày đăng 16/10/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều ...

Lịch công tác tuần thứ 41

Ngày đăng 08/10/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều ...

Thông báo giờ làm việc mùa đông

Ngày đăng 08/10/2012 | 12:00 AM
Để phù hợp với tình hình thời tiết và sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức. UBND Thị xã Sơn Tây thống nhất quy định giờ làm việc mùa đông như sau: - Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11...