thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

lịch công tác

Lịch công tác tuần thứ 28

Ngày đăng 06/07/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều ...

Đổi tên " Trung tâm giao dịch hành chính một cửa, một cửa liên thông"

Ngày đăng 06/07/2012 | 12:00 AM
Thực hiện Quyết định số: 109/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND Thị xã Sơn Tây về việc đổi tên "Trung tâm Giao dịch hành chính một cửa, một cửa liên thông" thành "Bộ phận tiếp...

Lịch công tác tuần thứ 27

Ngày đăng 03/07/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều ...

Lịch công tác tuần thứ 26

Ngày đăng 25/06/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều ...

Lịch công tác tuần thứ 25

Ngày đăng 18/06/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều ...

Lịch công tác tuần thứ 24

Ngày đăng 12/06/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều Tối Thứ hai Ngày 11/6 ...

Lịch công tác tuần thứ 23

Ngày đăng 04/06/2012 | 12:00 AM
Thứ/ngày Sáng Chiều ...