thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Thị xã huy động đơn vị làm nhiệm vụ khẩn cấp năm 2018
Ngày đăng 15/11/2018 | 15:15  | View count: 153

Thực hiện Quyết định số 308 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Lệnh số 1580 của Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội về việc huy động đơn vị làm nhiệm vụ khẩn cấp, ngày 15/11, UBND thị xã triển khai thực hiện nhiệm vụ huy động lực lượng dự bị động viên làm nhiệm vụ khẩn cấp. Các đồng chí: Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Cấp phát vũ khí cho chiến sỹ làm nhiệm vụ 

Tổng lực lượng huy động 110 quân nhân dự bị thuộc Đại đội bộ binh 2, Tiều đoàn bộ đội địa phương. Công tác huy động được triển khai khẩn trương, nghiêm túc từ việc tổ chức các tổ giao thông hỏa tốc, giao lệnh đến từng quân nhân dự bị, tập trung quân nhân dự bị, ổn định tổ chức biên chế, cấp phát quân trang, vũ khí trang bị, quán triệt nhiệm vụ cho đơn vị làm nhiệm vụ khẩn cấp, kiểm tra lực lượng sẵn sàng động viên bảo đảm 100% quân số, thời gian quy định. Qúa trình huy động có sự kiểm tra của tổ công tác Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội. 

Kiểm tra lực lượng sẵn sàng động viên

Qua kiểm tra đánh giá khả năng huy động lực lượng dự bị của địa phương làm nhiệm vụ khẩn cấp, kiểm tra công tác tham mưu với UBND thị xã nhất là khả năng sẵn sàng nhận nhiệm vụ của quân nhân dự bị khi có lệnh; kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế thiếu sót; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ trong xây dựng, huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, quân nhân dự bị trong việc chấp hành thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương./. 

HOÀNG PHƯƠNG - PHAN THANH