thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2019
Ngày đăng 29/01/2019 | 13:41  | View count: 694

Sáng 29/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2019. Đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tới dự.

Thanh niên khám sức khỏe NVQS năm 2019 

Năm 2019 thị xã được giao chỉ tiêu đưa 75 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 12 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Trong thời gian qua, thị xã làm tốt các bước trong quy trình tuyển chọn từ công tác đăng ký quản lý, rà soát, phúc tra nắm nguồn; tổ chức sơ tuyển; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; chốt quân số, phát lệnh nhập ngũ. Theo kế hoạch lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2019 được tiến hành theo 2 phần: Nghi lễ và thực hành giao quân trong đó phần nghi lễ đảm bảo trang trọng, chính quy, nhanh gọn, an toàn, đúng nghi thức quy định của Bộ Quốc phòng; phần giao nhận quân tiến hành lần lượt theo các đầu mối đơn vị nhận quân, giao gọn từng khối. Thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân vào sáng ngày 20/2/2019 tại Vườn hoa trung tâm thị xã.

Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã thống nhất nội dung, chương trình, thành phần, thời gian, địa điểm, tổ chức, phương pháp giao nhận quân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ thị xã đề nghị ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự; tích cực phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình bảo đảm lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn, đúng nghi lễ quân đội./.

HOÀNG PHƯƠNG