thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Ngày đăng 06/08/2019 | 17:24  | View count: 274

Chiều ngày 6/8, UBND thị xã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Huấn luyện bắn súng cho lực lượng dân quân cơ động 

10 năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể từ thị xã tới cơ sở thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục quốc phòng an ninh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có quy mô, tổ chức biên chế phù hợp, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, duy trì tỷ lệ dân quân tự vệ đạt 1,6% dân số trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm 18%; hàng năm 100% đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện và hội thao kết quả 100% đạt yêu cầu, 75% trở lên đạt khá, giỏi. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, sẵn sàng động viên bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố thế trận lòng dân vững chắc trong khu vực phòng thủ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của MTTQ trong việc giám sát ở khu dân cư; đấu tranh, ngăn chặn quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn phá hoại của địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, xây dựng thế trận lòng dân và tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ thị xã, địa bàn luôn đảm bảo an toàn, góp phần tích cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đ/c Chủ tịch UBND thị xã trao thưởng cho các tập thể 

Nhân dịp này, UBND thị xã khen thưởng 39 tập thể, cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.

 

HOÀNG PHƯƠNG