thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Thành phố kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh thị xã
Ngày đăng 08/08/2019 | 13:52  | View count: 627

Sáng ngày 8/8, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN ) thành phố Hà Nội do đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác GDQP&AN thị xã. Cùng dự với đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã.

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân, năm 2018 và 8 tháng năm 2019, Hội đồng GDQP&AN thị xã đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 1.400 cán bộ đối tượng 2, 3, 4; chỉ đạo cơ sở tổ chức 22 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho hơn 2.400 đối tượng 4 theo phân cấp. Theo dõi và chỉ đạo môn học giáo dục quốc phòng, an ninh cho gần 13.000 sinh viên các trường đại học, học viện; hơn 7.800 học sinh các trường THPT trên địa bàn. Phối hợp với  ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức nói chuyện, giao lưu nhân chứng lịch sử, văn nghệ quần chúng. Động viên 520 lượt quân nhân dự bị giao cho các đơn vị huấn luyện, giáo dục quốc phòng an ninh. Kiểm tra sẵn sàng động viên và đào tạo bổ túc chuyển loại sỹ quan dự bị 520 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu giao. Chỉ đạo đơn vị dân quân tự vệ tổ chức huấn luyện mở rộng cho hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, 70 - 75 % đạt khá, giỏi.

Kiểm tra nhận thức sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội 

Tại buổi làm việc, thành viên Hội đồng GDQP&AN thành phố, thị xã đã trao đổi những vấn đề chưa rõ trong kết quả thực hiện công tác GDQP&AN; những kiến nghị, đề xuất của thị xã và cơ sở. Hội đồng GDQP&AN thành phố cũng kiểm tra nhận thức của 10 đồng chí trong hội đồng GDQP&AN thị xã và 2 đơn vị cơ sở; kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP&AN của thị xã, phường Quang Trung và trường Đại học Lao động - Xã hội, kết quả đạt yêu cầu.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội - Trưởng đoàn kiểm tra thành phố đề nghị Hội đồng GDQP&AN thị xã tiếp tục quán triệt: "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; đổi mới hình thức, phương pháp nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân; rà soát, nắm chắc đối tượng cần bồi dưỡng, xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng nhất là học sinh, sinh viên góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

HOÀNG PHƯƠNG