thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2020
Ngày đăng 17/01/2020 | 16:13  | View count: 819

Chiều 17/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì hội nghị.

Thanh niên khám sức khỏe NVQS 2020

Năm 2020 thị xã được giao chỉ tiêu đưa 75 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 13 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong thời gian qua, thị xã làm tốt các bước trong quy trình tuyển chọn từ công tác đăng ký quản lý, rà soát, phúc tra nắm nguồn; tổ chức sơ tuyển; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; chốt quân số, phát lệnh nhập ngũ. Theo kế hoạch lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2020 được tiến hành theo 2 phần: Phần hội và phần lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, chính quy, nhanh gọn, an toàn, đúng nghi thức quy định của Bộ Quốc phòng. Thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân vào sáng ngày 11/2/2020 tại Sân vận động thị xã.

Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã thống nhất nội dung, chương trình, thành phần, thời gian, địa diểm, tổ chức, phương pháp giao nhận quân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự; tích cực phối hợp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình bảo đảm ngày giao quân thực sự là ngày hội tòng quân của thị xã./.  

HOÀNG PHƯƠNG