thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Chi trả trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 của Chính phủ
Ngày đăng 26/05/2020 | 09:38  | View count: 335

Sáng ngày 26/5, Ban chỉ đạo 49 thị xã tổ chức hội nghị trao quyết định và chi trả trợ cấp một lần cho 140 đối tượng chính sách được hưởng theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND - Trưởng Ban chỉ đạo 49 thị xã tới dự.

Đối tượng chính sách nhận tiền chi trả

Tổng số tiền chi trả 280 triệu đồng. Quá trình hướng dẫn rà soát, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, thẩm định, xét duyệt bảo đảm thực hiện đúng quy định, đối tượng, công khai, dân chủ, có sự giám sát chặt chẽ của cán bộ từ thôn, xã đến thị xã. Đến nay toàn thị xã có hơn 1.100 đối tượng chính sách hưởng chế độ trợ cấp 1 lần theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền chi trả hơn 2 tỷ đồng. Việc chi trả trợ cấp một lần kịp thời cho đối tượng chính sách thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với những người có công trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội, động viên đối tượng người có công phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia công tác và phong trào hoạt động của địa phương./.

HOÀNG PHƯƠNG