thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Sơn Tây quan tâm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày đăng 19/08/2020 | 14:17  | View count: 345

Trong những năm gần đây, thị xã luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhờ đó, an ninh trật tự được giữ vững, góp phần tích cực trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bệnh viện Quân y 105 duy trì tuần tra đảm bảo an ninh trật tự

Hàng năm phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) luôn được cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể quan tâm đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức, biện pháp, nội dung phù hợp từng địa bàn, lĩnh vực; chú trọng phát huy hiệu quả mô hình phong trào, hoạt động của lực lượng an ninh cơ sở; huy động đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn ANTT ngay tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện. Cán bộ và nhân dân trên địa bàn thị xã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo ANTT nên ủng hộ, nhiệt tình giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu trong tham gia thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có Bệnh viện Quân y 105, đơn vị thường xuyên duy trì hiệu quả hoạt động của đội tuần tra, lực lượng an ninh cơ sở đảm bảo an ninh trật tự cho người dân đến khám bệnh, người nhà và bệnh nhân đang điều trị bệnh; tích cực phối hợp cùng địa phương, cơ quan đơn vị xây dựng địa bàn an toàn, cụm liên kết an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh.

Bên cạnh đó, MTTQ và tổ chức thành viên duy trì thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa công an, mặt trận tổ quốc và các nghị quyết liên tịch trong giữ gìn ANTT; huy động đông đảo các cấp các ngành và nhân dân tham gia công tác bảo vệ ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Kết quả trong 5 năm qua, quần chúng nhân dân đã phối hợp cảm hóa giáo dục tại nhà 3.421 lượt đối tượng, hòa giải 79 vụ mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân; cung cấp cho cơ quan chức năng 423 tin liên quan đến ANTT, trong đó có nhiều tin giá trị, giúp khám phá 45 vụ án, bắt giữ 58 đối tượng, tham gia bắt 5 đối tượng truy nã, giúp đỡ 21 người tiến bộ. Công an thị xã phối hợp Hội phụ nữ phát 35.000 tờ rơi tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn kiến thức phòng chống tội phạm cho 592 lượt cán bộ hội viên phụ nữ, về phòng chống tuần hành, biểu tình trái pháp luật cho 638 lượt hội viên cựu chiến binh. Duy trì hoạt động của 163 nhóm nhân dân tự phòng, tự quản về ANTT và tự quản về ATGT. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả 15 chuyên đề, 10 mô hình về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm như chuyên đề “Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư, tổ dân phố trên địa bàn thị xã”; “Đảm bảo trật tự ATGT các tuyến phố chính”; “Vận động quần chúng đảm bảo trật tự ATGT, trật tự công cộng, trật tự đô thị”; mô hình nhóm nhân dân tự quản, dòng họ tự quản, họ giáo tự quản, câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua công tác phát động, xây dựng, nhân rộng mô hình, chuyên đề đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

                                   Phường Quang Trung động viên, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới thị xã Sơn Tây đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thành phố và thị xã về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng, củng cố phong trào ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sạch, vững mạnh.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân thị xã, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được củng cố, từng bước phát triển có chiều sâu, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

HOÀNG PHƯƠNG - PHẠM HẢO