thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

102 cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh
Ngày đăng 04/10/2020 | 15:28  | View count: 232

Sáng 4/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) thị xã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2020 (lớp thứ 2) cho 102 học viên thuộc đối tượng 4 là chuyên viên phòng, ban ngành thị xã; giáo viên, nhân viên các trường THCS trên địa bàn. Đồng chí Lê Đại Thăng - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN thị xã tới dự.

Học viên tham dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong các ngày 4, 11, 18 và 23/10, học viên được học tập 7 chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên. 

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đối tượng 4 nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong giai đoạn cách mạng hiện nay; làm cơ sở vận dụng vào vị trí công tác; làm tốt việc tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị công tác./.

HOÀNG PHƯƠNG