thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Thị xã hiệp đồng tuyển nhận quân năm 2021
Ngày đăng 04/01/2021 | 21:53  | View count: 115

Chiều 4/1, Ban chỉ huy quân sự thị xã tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển nhận công dân nhập ngũ; huy động, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật dự bị giữa địa phương với đơn vị nhận nguồn năm 2021.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã đã quán triệt một số văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tuyển quân; huy động, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2021. Theo đó năm 2021 thị xã được giao chỉ tiêu tuyển chọn 78 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị: Trung đoàn 692-Sư đoàn 301-BTL Thủ đô Hà Nội, Trung đoàn 927-Sư đoàn 371-Quân chủng Phòng không Không quân, Trung đoàn 250-Sư đoàn 361- Quân chủng Phòng không Không quân. Tổng số quân nhân dự bị huy động, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên 417 người cho các đơn vị: Tiểu đoàn 97-Binh chủng Pháo binh, Tiểu đoàn 987-Binh chủng Tăng thiết giáp, Tiểu đoàn Bộ đội địa phương thị xã.

Hội nghị đã trao đổi, thống nhất nội dung hiệp đồng về chỉ tiêu, tiêu chuẩn, hồ sơ công dân nhập ngũ, bảo đảm hậu cần, quân trang và vận chuyển quân về đơn vị; công tác rà soát, nắm chắc nguồn, phối hợp thực hiện hiệu quả việc huy động, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng luật./.

HOÀNG PHƯƠNG