thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021
Ngày đăng 28/01/2021 | 20:07  | View count: 228

Chiều 28/1, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021.

Thanh niên khám sức khỏe NVQS năm 2021

Năm 2021 thị xã được giao chỉ tiêu đưa 78 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và 30 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Trong thời gian qua, thị xã làm tốt các bước trong quy trình tuyển chọn từ công tác đăng ký quản lý, rà soát, phúc tra nắm nguồn; tổ chức sơ tuyển; khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; chốt quân số. Theo kế hoạch lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2021 được tiến hành theo 2 phần: Phần hội và phần lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, chính quy, nhanh gọn, an toàn, đúng nghi thức quy định của Bộ Quốc phòng. Thời gian tổ chức lễ giao, nhận quân vào sáng ngày 27/2/2021 tại Sân vận động thị xã.

Tại hội nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã đã thống nhất nội dung, chương trình, thành phần, thời gian, phương pháp giao nhận quân.

Sau hội nghị, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan, các xã, phường tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên thanh niên trúng tuyển hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thường xuyên nắm chắc diễn biến tư tưởng của công dân chuẩn bị nhập ngũ. Quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chủ động triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị mình bảo đảm ngày giao quân thực sự là ngày hội tòng quân của thị xã./.  

HOÀNG PHƯƠNG