thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Sơn Tây bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý về PCCC
Ngày đăng 12/03/2021 | 09:34  | View count: 281

Sáng ngày 12/3, UBND thị xã tổ chức hội nghị bàn giao danh sách cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP cho UBND cấp xã; ký Quy chế phối hợp về PCCC&CNCH giữa MTTQ thị xã và Công an thị xã Sơn Tây, tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng năm 2021. Đ/c Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

 

Công an thị xã ký bàn giao danh sách cơ sở về cho các xã, phường quản lý

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC được ban hành ngày 24/11/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2021, thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với Nghị định 79/2014/NĐ-CP, trong đó quy định rõ trách nhiệm cũng như danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý, danh mục cơ sở do cơ quan công an quản lý. Công an thị xã đã chủ động tham mưu cho UBND thị xã triển khai Nghị định số 136/2020/NĐ-CP trong đó có nội dung bàn giao danh sách 3987 cơ sở trước đây thuộc diện quản lý về phòng cháy và chữa cháy theo Phụ lục I, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP nay thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, đồng thời tiếp tục thực hiện điều tra cơ bản theo chỉ đạo của Công an TP Hà Nội để thực hiện các bước tiếp theo về quản lý phòng cháy, chữa cháy theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu lãnh đạo UBND các xã, phường bám sát vào các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác PCCC&CNCH để triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy và chữa cháy phù hợp với thực tế tại địa phương, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân tại cơ sở.

Ký kết phối hợp giữa Công an và Ủy ban MTTQ thị xã 

Cũng tại hội nghị đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Công an thị xã với Ủy ban MTTQ thị xã về “Xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thị xã Sơn Tây” năm 2021; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC&CNCH cho lãnh đạo UBND các xã, phường, lực lượng dân phòng trên địa bàn thị xã./.

 

PHẠM HẢO