thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Công an Sơn Tây thực hiện cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ từ ngày 11/3/2021
Ngày đăng 23/03/2021 | 14:08  | View count: 154

Công an thị xã Sơn Tây vừa có Thông báo số 616/CAST ngày 19/3/2021 về việc cấp phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ và huấn luyện, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Công an thị xã thực hiện cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ từ ngày 11/3/2021

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quy trình cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ và Quy trình huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp chứng nhận nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kể từ ngày 11/3/2021, thay vì phải tới Công an thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có thể tới Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thị xã Sơn Tây (địa chỉ: Số 1, phố Trưng Vương, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây) để thực hiện cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; cấp, cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quyết định phục hồi hoạt động của cơ sở liên quan đến phòng cháy, chữa cháy.

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với phương tiện giao thông cơ giới vận chuyển bằng đường bộ, đường thủy nội địa gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ;

b) Bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã;

c) Phương án tổ chức vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của đơn vị vận chuyển;

d) Bảng thống kê danh sách người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm;

e) Các trường hợp đặc biệt:

- Trường hợp vận tải xăng dầu trên đường thủy nội địa phải có Phương án ứng phó sự cố tràn dầu;

- Trường hợp vận chuyển theo chuyến phải có:

+ Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận chuyển kèm theo bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển;

+ Trường hợp vận chuyển trên đường thủy nội địa phải gửi kèm theo bản sao chứng chỉ chuyên môn đặc biệt.

2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đối với phương tiện giao thông vận chuyển bằng đường sắt gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy nổ;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép;

c) Bảng kê danh mục, khối lượng và tuyến vận chuyển; danh sách người áp tải hàng hóa;

d) Hợp đồng vận chuyển hoặc văn bản thỏa thuận việc vận chuyển hàng hóa;

e) Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố trong vận chuyển hàng hóa;

f) Phương án làm sạch phương tiện và đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường sau khi kết thúc vận chuyển.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy:

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở tự tổ chức huấn luyện, hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận huấn luyện;Kế hoạch, chương trình, nội dung huấn luyện;Danh sách trích ngang lý lịch của người đã dự lớp huấn luyện.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, cơ sở không tự tổ chức được lớp huấn luyện, hồ sở gồm: Văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện;Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

- Cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ phải có văn bản đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện.

4. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ:

- Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở gồm: Văn bản đề nghị; Danh sách trích ngang lý lịch của người sự lớp huấn luyện; Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

- Đối với cá nhân: Văn bản đề nghị tham gia lớp huấn luyện, cấp chứng nhận; Sơ yếu lý lịch; Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên.

- Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp được bồi dưỡng bổ sung hàng năm thì hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH mới gồm: Văn bản đề nghị; Danh sách trích ngang lý lịch của người được đề nghị cấp chứng nhận; Bản sao Quyết định hoặc giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; Văn bản xác nhận bồi dưỡng định kỳ hàng năm của cơ quan có thẩm quyền.

5. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Chứng nhận trong trường hợp bị hỏng gồm: Văn bản đề nghị cấp đổi, cấp lại Chứng nhận huấn luyện và Chứng nhận huấn luyện đã được cấp trước đó.

6. Hồ sơ đề nghị cấp đổi Chứng nhận trong trường hợp bị mất gồm: Văn bản đề nghị cấp đổi Chứng nhận huấn luyện.

7. Hồ sơ đề nghị bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC, CNCH

- Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở: Văn bản đề nghị bồi dưỡng; danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký huấn luyện; Bản sao Quyết định kèm danh sách các cá nhân được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ hoặc bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đã được cấp.

- Đối với cá nhân: Văn bản đề nghị bồi dưỡng nghiệp vụ; Bản sao Quyết định kèm danh sách cá nhân được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ hoặc bản sao chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đã được cấp.