thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4
Ngày đăng 06/07/2021 | 09:23  | View count: 176

Sáng 6/7, tại Học viện ngân hàng (cơ sở Sơn Tây), Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) thị xã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021 (lớp thứ 2) cho 200 học viên thuộc đối tượng 4 là giáo viên, nhân viên các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn. Đồng chí Lê Đại Thăng - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN thị xã tới dự.

Các học viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng 

Trong thời gian 2 ngày 6 và 7/7, học viên được học tập các chuyên đề: Đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam; Luật dự bị động viên; một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo, đảm bảo an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cán bộ đối tượng 4 nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong giai đoạn cách mạng hiện nay; làm cơ sở vận dụng vào vị trí công tác; làm tốt việc tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở cơ quan, đơn vị công tác./.

HOÀNG PHƯƠNG