thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã, chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2021
Ngày đăng 08/07/2021 | 12:42  | View count: 185

Sáng 8/7, Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Quang Hán - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã; Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND - Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã đã thông qua quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã; Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường; triển khai kế hoạch diễn tập cấp thị xã và xã, phường. Theo kế hoạch, năm 2021, thị xã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ một bên, hai cấp ( cấp thị xã và xã, phường ) trên bản đồ và thực địa có một phần thực binh, huy động và tiếp nhận quân nhân dự bị với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung diễn tập gồm 4 giai đoạn, 8 vấn đề huấn luyện. Trong đó giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành tác chiến phòng thủ; giai đoạn 4: Thực binh bắn chiến đấu. Thời gian diễn tập thử  vào ngày 7/9, diễn tập chính thức 2 ngày 9/9 và 10/9/2021.

Về diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường có quy mô lấy một xã, phường đóng đáy cho diễn tập khu vực phòng thủ thị xã. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, 7 vấn đề huấn luyện, 8 nội dung: Chuyển xã, phường vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; Thực hành chiến đấu phòng thủ. Thời gian tổ chức diễn tập 1 ngày đêm với các nội dung: Diễn tập vận hành cơ chế và thực binh. Các đơn vị tổ chức diễn tập gồm xã Đường Lâm, Sơn Đông và phường Trung Sơn Trầm, trong đó xã Đường Lâm diễn tập cùng thị xã (đơn vị đóng đáy) trong tháng 9 năm 2021. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền và năng lực, trình độ làm tham mưu của các ban, ngành đoàn thể địa phương; bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, văn kiện chiến đấu phòng thủ, đồng thời nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cho cán bộ và nhân dân địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND - Trưởng Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường đề nghị thành viên Ban tổ chức, Ban chỉ đạo diễn tập và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần quán triệt đầy đủ nội dung, văn bản chỉ đạo của cấp trên về lãnh đạo diễn tập khu vực phòng thủ thị xã. Phân công công việc cụ thể đến từng tập thể, cá nhân. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nội dung bảo đảm cho diễn tập. Tổ chức luyện tập thuần thục, bảo đảm diễn tập đúng, đủ thành phần, nội dung quy định. Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật và các quy định bảo đảm an toàn trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối mọi mặt./.

HOÀNG PHƯƠNG