thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Sơn Đông diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021
Ngày đăng 10/10/2021 | 13:52  | View count: 109

Sáng 10/10, Ban chỉ đạo diễn tập xã Sơn Đông tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Đại biểu dự buổi diễn tập

Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1: Chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh; chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ. Cuộc diễn tập tiến hành theo 2 phần: Vận hành cơ chế tại hội trường UBND xã và thực binh đánh địch đổ bộ đường không tại trường bắn cơ bản 2 - Trường Sỹ quan Lục quân I. Trong đó phần vận hành cơ chế gồm hội nghị của cấp ủy, chính quyền được thể hiện khá rõ nét, xử lý tốt các tình huống dữ kiện đầu bài diễn tập, sát, đúng với nguyên tắc chiến thuật. Các vai diễn vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung qua từng hội nghị. Phần diễn tập thực binh có kết cấu nội dung hợp lý, đúng tình huống; công tác chỉ huy, hiệp đồng chặt chẽ, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của MTTQ, các đoàn thể và cán bộ chuyên môn, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Diễn tập vận hành cơ chế tại hội trường UBND xã

Cuộc diễn tập diễn ra khẩn trương, an toàn, đảm bảo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Diễn tập thực binh tại trường bắn cơ bản 2 Trường Sỹ quan Lục quân 1

Kết thúc diễn tập, UBND xã khen thưởng 4 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào thành công diễn tập.

 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

 

HOÀNG PHƯƠNG