thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Tập huấn khung diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021
Ngày đăng 21/10/2021 | 10:27  | View count: 119

Sáng ngày 21/10, Ban tổ chức diễn tập thị xã tổ chức hội nghị tập huấn khung diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 cho các đồng chí trong Ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã; Tiểu ban văn kiện và khung tập.

Thị xã tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016

Diễn tập khu vực phòng thủ là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện cho hệ thống chính trị ở địa phương, nhằm triển khai thực hiện quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân của Đảng, nhằm kiểm nghiệm khả năng vận hành cơ chế và huy động tiềm lực các mặt của địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng trong thời bình, chủ động đối phó với các tình huống khi có chiến tranh xảy ra, góp phần bảo vệ vững chắc Thủ đô và địa bàn thị xã trong mọi tình huống.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Đại tá Phùng Chí Cao - Phó Tham mưu trưởng - Bộ Tư lệnh Thủ đô và Đại tá Nguyễn Đức Hậu - Trưởng phòng Tổ chức - Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Thủ đô truyền đạt nội dung về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố; cơ chế vận hành khu vực phòng thủ; nội dung, quy trình diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã; trình tự nội dung, phương pháp điều hành các hội nghị khối UBND thị xã, khối Đảng, HĐND, Đảng ủy quân sự thị xã trong các giai đoạn diễn tập; công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập.

Thông qua tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, các phòng ban, đoàn thể của thị xã nắm vững nguyên tắc, lý luận cơ bản; thứ tự các bước trong quy trình diễn tập; làm cơ sở vận dụng linh hoạt theo chức năng, nhiệm vụ, thực tế tại đơn vị để chuẩn bị và thực hành diễn tập đạt hiệu quả thiết thực, an toàn, tiết kiệm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021./.

HOÀNG PHƯƠNG