thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Thị xã triển khai công tác tuyển quân năm 2022
Ngày đăng 08/11/2021 | 12:49  | View count: 224

Sáng 8/11, tại Ban chỉ huy quân sự, UBND thị xã tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã chủ trì hội nghị.

Thị xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2021

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban CHQS thị xã quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về nhiệm vụ tuyển quân năm 2022; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng NVQS thị xã; triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022.

Theo kế hoạch, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 được tiến hành theo các bước: Rà soát, phúc tra nắm nguồn; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; chốt quân số; kiểm tra quân tại cơ sở; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; cấp phát quân trang; thực hành giao quân. Quá trình triển khai đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Thời gian rà soát phúc tra nắm nguồn từ ngày 1/9/2021 đến ngày 14/10/2021; sơ tuyển sức khỏe từ ngày 1/11 đến 19/11/2021, khám sức khỏe từ ngày 14/12 đến 17/12/2021; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân ngày 28/12/2021; chốt quân số từ ngày 6/1/2022 đến ngày 14/1/2022; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ ngày 24/1/2022, trao lệnh đến tay công dân xong trước ngày 29/1/2022; cấp phát quân trang cho công dân trước ngày giao quân từ 3 đến 5 ngày.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng NVQS thị xã đề nghị các ban ngành đoàn thể thị xã, xã phường tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thường xuyên nắm chắc quân số tại cơ sở. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022 an toàn, chất lượng, hiệu quả./.

HOÀNG PHƯƠNG