thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Khai mạc lớp 2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4
Ngày đăng 19/07/2022 | 09:01  | View count: 103

Sáng ngày 19/7, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) thị xã tổ chức khai mạc lớp 2 bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 200 học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ, công chức, viên chức quản lý trên địa bàn thị xã. Đồng chí Tạ Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND thị xã tới dự.

Giảng viên truyền đạt nội dung bồi dưỡng 

Trong thời gian từ ngày 19/7 – 22/7, học viên được học tập 9 chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự; dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới; nội dung cơ bản của luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, dự bị động viên.  

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các học viên đối tượng 4 nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, từ đó vận dụng hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội kết hợp với quốc phòng, an ninh, gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ở địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới./.

HOÀNG PHƯƠNG