thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Sơn Tây tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
Ngày đăng 08/08/2022 | 10:05  | View count: 143

Sáng 8/8, Ban CHQS thị xã tổ chức tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiến hành cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội”.

Các cá nhân được khen thưởng

Trong 30 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị được Ban CHQS thị xã chỉ đạo triển khai tích cực, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo nên đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú trong đơn vị, tạo điều kiện để cán bộ đảng viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng ủy, Ban CHQS thị xã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang địa phương tổ chức cho 100% cán bộ đảng viên học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới. Thường xuyên kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp với xây dựng nếp sống chính quy trong đơn vị. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn văn hóa phẩm xấu độc, các tệ nạn xã hội không để xâm nhập vào đơn vị. Nhiều năm liền đơn vị được công nhận “Đơn vị có môi trường văn hóa tốt”, đạt 100% chỉ tiêu theo quy định.

Nhân dịp này, Ban CHQS thị xã khen thưởng 4 cá nhân có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.   

HOÀNG PHƯƠNG