thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Bồi dưỡng, tập huấn cho lực lượng bảo vệ dân phố thị xã năm 2022
Ngày đăng 07/11/2022 | 21:19  | View count: 66

Ngày 7/11,tại trụ sở cơ quan, Công an thị xã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ năm 2022 cho 214 đồng chí là lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thị xã.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Bảo vệ dân phố là lực lượng có vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại cơ sở, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Hiện nay trên địa bàn thị xã có 9 Ban bảo vệ dân phố với 227 đồng chí bảo vệ dân phố. Trong nhiều năm qua, các đồng chí bảo vệ dân phố đã khẳng định vai trò đối nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương; thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình, tham gia hòa giải, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Tham gia tập huấn, lực lượng bảo vệ dân phố thị xã được nghe Trung tá, Tiến sỹ Hoàng Tuấn Anh, tổ trưởng bộ môn khoa an ninh điều tra Học viện an ninh truyền đạt các chuyên đề: Công tác nắm tình hình, xử lý thông tin của lực lượng bảo vệ dân phố; công tác phát hiện, giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự; công tác bảo vệ hiện trường, bắt giữ người phạm tội quả tang của lực lượng bảo vệ dân phố. Qua đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ dân phố đáp ứng yêu cầu bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

HOÀNG PHƯƠNG