thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

nội chính an ninh quốc phòng

Thị xã triển khai công tác tuyển quân năm 2023
Ngày đăng 10/11/2022 | 07:26  | View count: 128

Chiều 3/11, tại hội trường Thị ủy, UBND thị xã tổ chức họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023. Đồng chí Ngô Đình Ngũ - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban CHQS thị xã công bố quyết định kiện toàn Hội đồng NVQS thị xã năm 2023; thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng NVQS thị xã và triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023.

Theo kế hoạch, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 được tiến hành theo các bước: Rà soát, phúc tra nắm nguồn; sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ; hiệp đồng với đơn vị nhận quân; chốt quân số; kiểm tra quân tại cơ sở; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; cấp phát quân trang; thực hành giao quân. Thời gian rà soát phúc tra nắm nguồn từ ngày 15/8/2022 đến ngày 24/10/2022; sơ tuyển sức khỏe từ ngày 25/10/2022  đến ngày 13/11/2022, khám sức khỏe từ ngày 5/12 đến 9/12/2022; hiệp đồng với các đơn vị nhận quân ngày 23/12/2022; chốt quân số từ ngày 6/1/2023 đến ngày 11/1/2023; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ từ ngày 12/1/2023, trao lệnh đến tay công dân xong trước ngày 19/1/2023; cấp phát quân trang cho công dân trước ngày giao quân từ 3 đến 5 ngày.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đình Ngũ - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã đề nghị ban ngành đoàn thể thị xã, các xã, phường tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhất là nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ tự giác chấp hành thực hiện nghĩa vụ quân sự. Làm tốt công tác sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân. Thường xuyên nắm chắc quân số tại cơ sở. Tăng cường công tác phối hợp, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các bước trong quy trình tuyển quân đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023 an toàn, chất lượng, hiệu quả./.

HOÀNG PHƯƠNG