phường lê lợi

 

Lịch sử hình thành và phát triển

 

          Lê Lợi là một trong ba phường nội thị được thành lập sớm nhất, có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh, quốc phòng của Thị xã Sơn Tây.

Phường Lê Lợi chính thức thành lập tháng 1/1981, Ban đại diện Tiểu khu Lê Lợi đổi thành UBND phường theo QĐ số 03 ngày 03/1/1981 của Hội đồng Chính phủ. Từ năm 1981 đến nay phường Lê Lợi đã từng bước khắc phục khó khăn trong đời sống, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đường lối đổi mới và đẩy mạnh sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đât nước, phát triển kinh tế - xã hội, vững chắc tiến lên giành nhiều thắng lợi trên các mặt kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng, từng bước ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. 

          Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường

          Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

          Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

          1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

          2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

          3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

          Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

          1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

          2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

          3. Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

    Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

  1.  

Đặng Văn Minh

BT ĐU - CT HĐND

024.33703168

  0988770265

 

 

Khuất Thị Xâm

PBT ĐU

024. 33618860

0389264825

 

  1.  

Nguyễn Mạnh Tuấn

PCT HĐND

024. 00617341

0912541581

 

  1.  

Nguyễn Mạnh Hùng

CT UBND

024.39610888

0915919955

 

  1.  
Hoàng Trọng Thành

PCT UBND

024. 33832134

  0903446615

 

  1.  
Văn phòng

 

024. 33832134

 

 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: 185 - Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan: 024.33832134

* Email: pll_sontay@hanoi.gov.vn

 

Thông tin về người tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân liên quan đến quy định thủ tục hành chính

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng                   Chức danh: Chủ tịch UBND phường

Điện thoại: 0915919995