phường ngô quyền

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGÔ QUYỀN

 

Lịch sử hình thành và phát triển

 

Phường Ngô Quyền được thành lập từ tháng 8 năm 1981, là phường nội thị của thị xã Sơn Tây. Sau 35 năm phát triển và trưởng thành từ một chi bộ, nay đã phát triển thành một Đảng bộ, gồm 12 chi bộ - trong đó có 07 chi bộ đường phố, 03 chi bộ trường học, 02 chi bộ cơ quan, 385 đảng viên. Phường Ngô Quyền, hàng năm là một trong những phường vững mạnh toàn diện, nằm trong tốp đầu của thị xã Sơn Tây. Đảng, chính quyền phường luôn tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, coi phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt cùng với hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện nâng cao. Đó là nỗ lực không ngừng và cũng là niềm tin tự hào của cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Ngô Quyền.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

3. Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

  1.  

Đào Hiến Chương

BT ĐU

 

0982213405

 

  1.  

Hoàng Anh Quý

PBT ĐU - CT HĐND

024.33610192

0986797699

 

  1.  

Nguyễn Đức Hải

PCT HĐND

 

0983897666

 

  1.  

Vũ Tiến Quang

CT UBND

024.33616635

0986230472

 

  1.  

Dương Vũ Duy

PCT UBND

 

0986949598

 

 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 35 phố Ngô Quyền - phường Ngô Quyền  - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:  04 33 833406

* Email: pnq_sontay@hanoi.gov.vn