phường phú thịnh

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ THỊNH

 

Lịch sử hình thành và phát triển

 Phường Phú Thịnh – thị xã Sơn Tây được thành lập theo Nghị định 66/2000/NĐ_CP ngày 09/11/2000 của Chính Phủ, được chia tách từ xã Viên Sơn (nay là phường Viên Sơn ), phường có tổng diện tích là 297,95 ha, dân số 2104 hộ với 7384 nhân khẩu được hình thành ở 7 Tổ dân phố. Phường Phú Thịnh nằm ở phía Tây Bắc thị xã Sơn Tây, phía bắc giáp huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, phía nam giáp phường Ngô Quyền và phường Trung Hưng, phía đông giáp phường Lê Lợi, phía tây giáp xã Đường Lâm.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

3. Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

  1.  

Nguyễn Văn Thủy

BT ĐU - CT HĐND

024.33610210

01699615117

 

  1.  

Nguyễn Văn Sơn

PBT ĐU

024.33610210

0912846202

 

  1.  
Nguyễn Đắc Điệp

PCT HĐND

 

0913527570

 

  1.  

Nguyễn Thị Thu Hà

CT UBND

02433.835995

0989818598

 

  1.  

Đặng Thành Nam

PCT UBND

0433.835995

0982784179

 

 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 136 - đường Phú Thịnh - phường Phú Thịnh - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:  0433.835995

* Email: ppt_sontay@hanoi.gov.vn