phường Quang Trung

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUANG TRUNG

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Phường Quang Trung là một trong 3 phường được thành lập sớm nhất ở Thị xã Sơn Tây, phường đã trải qua nhiều lần biến đổi. Trước đây phường gồm nhiều phố cổ như: Phố Tiền Túc, phố Cửa Tả, phố Đông Tác, Đông Thành, Đông Hưng, Tả Hùng, Thôn Thuần Nghệ, nay những phố đấy vẫn còn nhưng được thay bằng những tên phố mới như tên gọi ngày nay, như phố Quang Trung, Phùng Khắc Khoan, Hoàng Diệu, Phạm Hồng Thái, Nguyễn Thái Học….Tháng 12 năm 1989, phường được mở rộng với diện tích 69,77 ha. Đến nay, phường có 2294 hộ dân, với 8456  nhân khẩu được chia thành 9 tổ dân phố, 53 tổ nhân dân tự quản. Sau 35 năm phát triển và trưởng thành từ một chi bộ, nay đã phát triển thành một Đảng bộ gồm 15 chi bộ, trong đó có 9 chi bộ tổ dân phố, 1 chi bộ công an, 4 chi bộ trường học và 1 chi bộ cơ quan UBND phường.

Cơ quan UBND phường hiện có 10 ban, ngành chuyên môn và 06 đoàn thể chính trị. Phường hiện có 01 hội trường lớn phục vụ cho các hội nghị lớn, đông người; 01 phòng họp, 01 phòng truyền thống; 18 phòng làm việc, các phòng làm việc đều được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như: điều hòa, máy tính, máy in, bàn ghế làm việc đảm bảo các cán bộ, chuyên môn được làm việc trong môi trường đầy đủ, đáp ứng được điều kiện phục vụ công tác. Phường Quang Trung là một trong những phường phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa - xã hội của Thị xã Sơn Tây.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

3. Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

  1.  

Chu Thị Loan

BT ĐU

04.62594058

0912.547.651

 

  1.  

Chu P. T. Đàm Linh

PBT ĐU - CT HĐND

0422.603.450

0989.375.958

 

  1.  

Hoàng Mạnh Hiếu

PCT HĐND

0433.832.174

0986.621.601

 

  1.  

Nguyễn Hoàng Hà

CT UBND

0433.832.174

0968111159

 

  1.  

Nguyễn Quốc Huy

PCT UBND

0433.832.174

0936.229.884

 

 Đào Xuân Hồng HảiPCT UBND0433.832.1740936198968 
 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 19 - phố Hoàng Diệu - phường Quang Trung - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:   04.33.832.174 - 336177803

* Email: pqt_sontay@hanoi.gov.vn