phường Sơn Lộc

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SƠN LỘC

 

Lịch sử hình thành và phát triển

UBND phường Sơn Lộc được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-HĐBT ngày 14/3/1984 của Hội đồng Bộ trưởng (Nay là Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Địa dư hành chính của phường hình thành trên cơ sở tách và nhập đất đai tự nhiên và dân cư của 03 xã, phường: Trung Hưng, Trung Sơn Trầm và Thanh Mỹ. Phường có diện tích 112,2ha, có 2.278 hộ và 8.727 nhân khẩu.

Địa bàn của phường nằm trên các trục đường 21A, 414 và đường tránh 32, một dải chạy dài theo hướng từ Đông sang Tây. Từ bến xe Sơn Tây đến Học viện Ngân hàng phân viện Hà Tây 03 km. Phía Đông giáp phường Quang Trung, phía Tây giáp xã Thanh Mỹ, phía Bắc giáp phường Trung Hưng, phía Nam giáp phường Trung Sơn Trầm.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

3. Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT cố định

Di động

email

  1.  

Nguyễn Quốc Định

BT ĐU - CT HĐND

 

0934763363

 

  1.  

Hồ Hồng Minh

PBT ĐU 

 

0989857738

 

  1.  

Nguyễn Xuân Hoàng

PCT HĐND

 

0974832954

 

  1.  

Phạm Thị Lệ Thủy

PBT ĐU - CT UBND

 

0982110971

 

  1.  

Hà Xuân Trường

PCT UBND

 

0988403591

 

 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Số 41, phố Chùa Thông - phường Sơn Lộc - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:   024.33832193

* Email: psl_sontay@hanoi.gov.vn