phường viên sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG VIÊN SƠN

 

Lịch sử hình thành và phát triển

Xã Viên Sơn trước đây đã được hình thành từ lâu đời sau đó chia tách thành lập phường Phú Thịnh thuộc thị xã Sơn Tây và thôn Thuần Nghệ sáp nhập vào phường Quang Trung thuộc thị xã Sơn Tây (theo Nghị định 66/NĐ-CP ngày 9/11/2000 của Chính Phủ) với diện tích đất tự nhiên còn lại =  286,88 ha, gồm 04 đơn vị hành chính thôn. Dân số: 7.014 nhân khẩu 1.627 hộ.

Năm 2008, Phường Viên Sơn được thành lập theo Nghị định số 23/2008/NĐ-CP ngày 01/3/2008 của Chính phủ.  Địa giới hành chính phường Viên Sơn: Đông giáp xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ; Tây giáp phường Lê Lợi; Nam giáp phường Quang Trung, phường Lê Lợi - thị xã Sơn Tây; Bắc giáp xã Vĩnh Ninh, Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Toàn phường có: 01 Trường THCS; 01 Trường tiểu học; 01 Trường mầm non; 01 Trạm y tế ; 01 điểm bưu điện văn hóa; 01 Trụ sở Công an phường; 01 Trụ sở HTXNN và một số các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng ổn định và từng bước được phát triển. Các tổ chức bộ máy của Đảng, chính quyền từng bước được kiện toàn đầy đủ theo quy định của Nhà nước và pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân phường

Ủy ban nhân dân phường gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân phường

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân phường quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 61 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường

1. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 36 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

2. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn phường.

3. Quản lý dân cư trên địa bàn phường theo quy định của pháp luật.

Danh sách cán bộ chủ chốt phường

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Liên hệ

ĐT Cơ quan

Di động

email

  1.  

Đinh Duy Hưng

BT ĐU

 

0912734535

 

  1.  

Phan Xuân Thành

PBT ĐU

 

01667544772

 

  1.  

Nguyễn Bá Vượng

CT HĐND

 

0948.909.966

 

  1.  

Trần Đức Kiểm

PCT HĐND

 

0976.393.582

 

  1.  

Chu Văn Hiếu

CT UBND

 

0912.442.314

 

  1.  

Nguyễn Thị Mùi

PCT UBND

 

0912167889

 

  1.  

Lê Thị Kim Thư

PCT UBND

 

0982210676

 

 

 

          Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 - Phù Sa - phường Viên Sơn - Sơn Tây - Hà Nội.

* Điện thoại cơ quan:      0433.832.740

* Email: pvs_sontay@hanoi.gov.vn