QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Cưỡng chế thu hồi đất ở xã Đường Lâm
Ngày đăng 13/04/2018 | 11:26  | View count: 7274

Sáng ngày 13/4, UBND thị xã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Phan Văn Cẩn và bà Phan Thị Loan, thường trú tại đội 2, thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu đất giãn dân phục vụ bảo tồn làng cổ Đường Lâm (giai đoạn 1).

Lực lượng chức năng thực hiện san nền đất

Trước đó, ngày 9/8/2016, UBND thị xã đã có Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc thu hồi 755,2 m2 đất nông nghiệp (gồm thửa 296 diện tích 120,2 m2 và thửa 299 diện tích 635 m2) của hộ ông Phan Văn Cẩn và bà Phan Thị Loan, thường trú tại đội 2, thôn Phụ Khang, xã Đường Lâm để thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu đất giãn dân phục vụ bảo tồn làng cổ Đường Lâm (giai đoạn 1), nhưng gia đình ông Cẩn bà Loan không nghiêm chỉnh chấp hành việc thu hồi. Vì vậy, UBND thị xã đã ra Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 9/11/2017 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Cẩn, bà Loan.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc, việc thu hồi 755,2 m2 đất nông nghiệp tại thửa đất số 296 và 299 của hộ ông Cẩn, bà Loan đã hoàn thành, bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện dự án. Quá trình cưỡng chế diễn ra an toàn và được sự đồng tình của người dân địa phương./.

PHẠM HẢO - THÀNH CHUNG