thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thi đua khen thưởng

Sơn Tây tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016
Ngày đăng 29/09/2016 | 09:30  | View count: 4446

Ngày 29/ 9, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho trên 100 đại biểu là các cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; lãnh đạo UBND và cán bộ trực tiếp làm công tác thi đua, khen thưởng 15 xã, phường trên địa bàn.

 

Các đại biểu tiếp thu nội dung tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Đỗ Thị Lan Hương - Trưởng phòng Nội vụ - Ủy viên Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã triển khai một số nội dung trong Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Nghị định hướng dẫn thi hành luật thi đua, khen thưởng và các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng; Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng hiện hành của thị xã đối với đội ngũ cán bộ làm công tác tại các đơn vị, hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các cụm thi đua thuộc thị xã, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về thủ tục hồ sơ khen thưởng, đảm bảo việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được công bằng và thống nhất.

Qua buổi tập huấn giúp cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng tăng cường trách nhiệm, nâng cao nhận thức, nắm được những nội dung, yêu cầu của công tác thi đua khen thưởng để tham mưu cho lãnh đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                              BÍCH DIỆP (ĐTT)