thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thi đua khen thưởng

Sơn Tây tổng kết phong trào thi đua năm 2017
Ngày đăng 27/12/2017 | 14:26  | View count: 4627

Sáng 27/12, UBND thị xã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017 và phát động phong trào thi đua năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Việt Thắng – Phó trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội; Nguyễn Quang Sơn - Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã; Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã.

Văn nghệ chào mừng tại hội nghị

Năm 2017 phong trào thi đua được triển khai sâu rộng tới các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia tạo động lực thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT  -  XH. Kết quả trong năm, tổng thu ngân sách thị xã thực hiện được 319,04 tỷ đồng đạt 106,24% KH (bằng 163,14% so với cùng kỳ năm trước); giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 9 tháng đầu năm thực hiện được 2.792 tỷ đồng, đạt 73,5% KH năm, bằng 108,2% so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước thực hiện được 2.548 tỷ đồng, đạt 75,1% KH năm, bằng 113,1% so với cùng kỳ năm trước. Văn hóa xã hội có nhiều bước phát triển; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 94%; làng văn hóa đạt 84,8 %. Thị xã hoàn thành việc xây dựng 3 trường chuẩn Quốc gia; giữ vững 13 xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm đạt 100% KH; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giữ mức 0,1% đạt 100% KH. 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, thị xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, thể dục thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chú trọng giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững; tăng cường công tác quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Vũ Nhật Thăng - Chủ tịch UBND thị xã phát động phong trào thi đua năm 2018. Nội dung thi đua tập trung thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “An toàn thực phẩm”, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nếp sống văn hóa công sở; xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng

Nhân dịp này, 135 tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được UBND thành phố và UBND thị xã khen thưởng./.

Bích Diệp-Kiều Hương