thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thông tin Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/06/2016 | 16:31  | View count: 215431

Chi tiết tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 09
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:48  | View count: 217852

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 08
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:47  | View count: 218384

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số07
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:45  | View count: 217982

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 06
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:44  | View count: 218738

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 05
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:42  | View count: 218438

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 04
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:41  | View count: 214138

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 03
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:40  | View count: 214212

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 01
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:36  | View count: 213987

Chi tiết tại đây
Thông báo lịch tiếp công dân và tiếp nhận đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 04/04/2016 | 15:36  | View count: 213980

Xem chi tiết