thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Thông tin Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 01/06/2016 | 16:31  | View count: 213403

Chi tiết tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 09
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:48  | View count: 215821

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 08
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:47  | View count: 216350

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số07
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:45  | View count: 215955

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 06
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:44  | View count: 216720

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 05
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:42  | View count: 216414

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 04
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:41  | View count: 212173

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 03
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:40  | View count: 212247

Chi tiết xem tại đây
Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã Sơn Tây khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở đơn vị bầu cử số 01
Ngày đăng 29/04/2016 | 10:36  | View count: 212027

Chi tiết tại đây
Thông báo lịch tiếp công dân và tiếp nhận đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 04/04/2016 | 15:36  | View count: 212010

Xem chi tiết