thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông báo tổng hợp

Công văn 2652/UBND-VP
Ngày đăng 06/12/2021 | 10:35

V/v thực hiện Công điện số 26 của Chủ tịch UBND thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

  V/v thực hiện Công điện số 26 của Chủ tịch UBND  thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới.

 

Chi tiết xem tại đây