thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông báo tổng hợp

Thông báo về việc thực hiện thanh toán trả nợ đất cho người dân đối với các trường hợp người dân còn chứng từ gốc

Ngày đăng 28/03/2018 | 02:27 PM
Thông báo thực hiện thanh toán trả nợ người dân đối với các trường hợp ....

Quyết định về việc quyết khiếu nại của ông nguyễn Văn Hòa; trú tại số nhà 33/3 Phố Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây(lần hai)

Ngày đăng 27/03/2018 | 03:12 PM
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hòa; trú tại số nhà 33/3....

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Khuất Văn Trường - Chủ tịch UBND xã Cổ Đông

Ngày đăng 26/02/2018 | 03:02 PM
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Khuất Văn Trường....

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đào Đức Hiền trú tại số nhà 33, đường Phú Thịnh, phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây

Ngày đăng 26/02/2018 | 02:49 PM
Quyết định về việc giai quyết khiếu nại của ông Đào Đức Hiền...

Thông báo về việc GCN QSD đất không còn giá trị pháp lý

Ngày đăng 02/02/2018 | 04:28 PM
Thôn báo về việc GCNQSD đất không còn giá trị pháp lý

Thông báo về việc hủy ngăn chặn phôi GCNQSD đất đã xác định tình trạng

Ngày đăng 24/01/2018 | 04:50 PM
Thông báo Về việc hủy ngăn chặn phôi GCNQSD đất đã xác định tình trạng