thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông báo tổng hợp

ĐĂNG KÝ DỰ THI Cuộc thi “Giọng hát hay thị xã Sơn Tây” Lần thứ I năm 2016

Ngày đăng 21/11/2016 | 10:53 AM
ĐĂNG KÝ DỰ THI Cuộc thi “Giọng hát hay thị xã Sơn Tây” Lần thứ I năm 2016

QUY CHẾ Cuộc thi “Giọng hát hay thị xã Sơn Tây” Lần thứ I năm 2016

Ngày đăng 21/11/2016 | 10:52 AM
Căn cứ kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi “Giọng hát hay thị xã Sơn Tây” lần thứ nhất năm 2016. Trung tâm Văn hóa phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã Sơn Tây xây dựng quy chế tổ chức Cuộc thi...

KẾ HOẠCH Tổ chức Cuộc thi “Giọng hát hay thị xã Sơn Tây” Lần thứ I năm 2016

Ngày đăng 21/11/2016 | 10:44 AM
Thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1956 – 19/12/2016); 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 27 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12), chào năm mới 2017...

Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông

Ngày đăng 18/11/2016 | 08:43 AM
Kết luận nội dung tố cáo

Lịch tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016

Ngày đăng 09/11/2016 | 08:50 AM
Lịch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2016

Thông báo giờ làm việc mùa đông

Ngày đăng 12/10/2016 | 08:34 AM
Thông báo giờ làm việc mùa đông

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 06/10/2016 | 08:36 AM
Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc