thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông báo tổng hợp

Thông báo v/v giải quyết hồ sơ liên quan đến GCNQSD đất bị mất

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 AM
Chi tiết tại đây

Thu hồi hủy GCN quyền SD đất số AB 781170, số vào sổ H00066

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 AM
Chi tiết tại đây

Thu hồi hủy GCN quyền SD đất số AG 516558, số vào sổ H01093

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 AM
Chi tiết tại đây

Thu hồi hủy GCN quyền SD đất số BĐ 721373, vào sổ cấp GCN số: H00055

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 AM
Chi tiết tại đây