thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyển dụng

Danh sách không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 02:26 PM  | View count: 146
Xem chi tiết

Danh sách đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 02:23 PM  | View count: 109
Xem chi tiết

Danh sách đủ và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 02:20 PM  | View count: 65
Xem chi tiết

Thông báo lịch thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 02:13 PM  | View count: 88
Xem chi tiết

Thông báo kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 15/08/2022 | 09:29 AM  | View count: 121
Xem chi tiết

TB điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 07/07/2022 | 09:21 AM  | View count: 256
Xem chi tiết