thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyển dụng

Mẫu phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức trực thuộc UBND thị xã Sơn Tây năm 2020

Ngày đăng 28/12/2020 | 04:02 PM  | View count: 496
Xem chi tiết

Thông báo về việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 07/11/2020 | 11:34 AM  | View count: 371
Xem chi tiết

Thông báo tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 09:38 AM  | View count: 544
Xem chi tiết

Thông báo nhận QĐ tuyển dụng viên chức giáo dục thị xã Sơn Tây năm 2020

Ngày đăng 19/08/2020 | 04:06 PM  | View count: 711
Xem chi tiết