thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

thông tin tuyển dụng

190 đại biểu tập huấn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
Ngày đăng 30/08/2017 | 09:10  | View count: 467

Sáng ngày 30/8, UBND thị xã phối hợp với Trung tâm mua sắm tài sản công và thông tin tư vấn tài chính - Sở Tài chính Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường và cán bộ làm công tác mua sắm quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn.

Các đại biểu tiếp thu nội dung tại buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Trịnh Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Quản lý tài sản xác lập sở hữu nhà nước - Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung… Việc triển khai áp dụng mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung sẽ giúp cho cơ quan chức năng thông qua một đơn vị đầu mối để tổ chức đấu thầu rộng rãi, nhằm mua sắm tập trung một lượng lớn tài sản cho nhiều cơ quan khác nhau, do đó sẽ lựa chọn được các nhà cung cấp tốt nhất với chất lượng sản phẩm tối ưu, giá thành hợp lý, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng bảo đảm hơn hình thức cũ.

Năm 2017 là năm thứ hai thành phố Hà Nội triển khai công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung với mục tiêu: giảm chi, chất lượng đầu vào và giá mua thống nhất tương ứng với kỹ thuật, qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cơ quan, đơn vị; đồng thời giúp thành phố kiểm soát tốt hơn việc điều chuyển bố trí sử dụng có hiệu quả tài sản giữa các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Thông qua tập huấn, nhằm giúp các đại biểu hiểu sâu sắc hơn những kiến thức cơ bản về mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, nâng cao hiệu quả góp phần vào việc triển khai áp dụng mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn thị xã đạt kết quả cao./.

Bích Diệp